srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распоред писмених провера        

Распоред писмених провера можете преузети овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар АП Војводине за 2023/2024. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2023/2024. годину можете погледати овде.

ООО –Основно образовање одраслих

Основно образовање одраслих одвија се у три циклуса и то :

ПРВИ ЦИКЛУС-од првог до четвртог разреда

ДРУГИ ЦИКЛУС –пети и шести разред

ТРЕЋИ ЦИКЛУС –седми и осми разред

Настава је блоковска и један час –блок- траје 60 мин. од 18 часова до 20:15.

Ментор првог циклуса је Драгана Микић;

Ментор другог циклуса је Марија Поповић;

Ментор трећег циклуса је Бранислава Радовановић;

Школа за полазнике сва три циклуса обезбеђује потребан материјал за рад .

Школску 2023/24. почели смо 09.10.2023. Уписани полазници по циклусика :

ПРВИ ЦИКЛУС-15 полазника

ДРУГИ ЦИКУС-15 полазника

ТРЕЋИ ЦИКЛУС-15 полазника

Полазници трећег циклуса су у обавези да изађу на завршни испит у јуну ,како би имали комплетно завршену основну школу .

Наша школа остварује сарадњу са Националном службом за запошљавање Кикинда као и са Центром за социјални рад из Кикинде.Сарадња се огледа у идентификовању полазника,организовању и упознавању полазника са нужношћу похађања школе,као и у стварању услова да полазници заврше школу .

CamScanner 2023 11 20 12.50

  

 

 

CuvamTe

 

Лого моја средња школа

  raspored zvona

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV