srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Мала матура - упис у средње школе 2016/2017.

O упису у средње школе, условима и критеријумима за рангирање ученика можете више прочитати овде

Тестови за малу матуру - Завршни испит

Готови online тестови за што лакше припремање за малу матуру. 

Календар такмичења за 2016/2017. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2016/2017. годину можете преузети овде

Ове школске године настава у основном образовању одраслих почела је 12.10.2016. у 17:30h. Први циклус уписало је 17 полазника, други циклус 26, а трећи циклус 32 полазника.

Настава је блоковска, један болк траје 60 минута. У току вечери организована су два блока. Исходи предмета прилагођени су одраслим особама и ономе што је применљиво одмах.

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV