srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распоред писмених провера        

Распоред писмених провера можете преузети овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар АП Војводине за 2023/2024. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2023/2024. годину можете погледати овде.

Годишњи и полугодишњи извештај о раду

Годишњи извештај о раду школе за школску 2022/2023. годину.

Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину 

Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи план

Годишњи план за 2023/2024.

Извештај о резултатима са матурског испита

Извештај о резултатима са матурског испита 2015/2016. године 

Развојни план

Развојни план од школске 2022/2023 до 2025/2026. године

Развојни план од школске 2018/2019 до 2022/2023. године

Развојни план од школске 2013/2014. до 2018/2019. године 

Школски програм основног образовања и васпитања

Школски програм за период од 2022/2023 до 2025/2026.

Школски програм основног образовања и васпитања од школске 2013/2014. до 2018/2019. године

Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину

Упитници - Адаптација ученика

Први разред - Школска 2023/2024. година

Пети разред - Школска 2023/2024. година

 

  

 

 

CuvamTe

 

Лого моја средња школа

  raspored zvona

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV