srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распоред писмених провера        

Распоред писмених провера можете преузети овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар АП Војводине за 2023/2024. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2023/2024. годину можете погледати овде.
Ненаставни кадар
Александра Фелбаб Директор школе
 Ивана Ступар Секретар школе
 Лидија Стефановић Педагог школе
 Борислава Пантелић Наставник у продуженом боравку

 Марија Драгићевић

Јока Драгић

Административни радник
Помоћно и техничко особље
 Ранко Пантелић

Котлар школе

Домар школе

 Горан Дивљак
 Драгица Цвијановић Сервирка
 Беата Молнар Спремачице    
 Валерија Вукосав
 Драгана Грујић
 Ана Карачоњи

  

 

 

CuvamTe

 

Лого моја средња школа

  raspored zvona

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV