srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Мала матура - упис у средње школе 2016/2017.

O упису у средње школе, условима и критеријумима за рангирање ученика можете више прочитати овде

Тестови за малу матуру - Завршни испит

Готови online тестови за што лакше припремање за малу матуру. 

Календар такмичења за 2016/2017. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2016/2017. годину можете преузети овде
Ненаставни кадар
Маријан Ђурасовић Директор школе
 Ивана Ступар Секретар школе
 Лидија Стефановић Педагог школе
 Александра Фелбаб Наставник у продуженом боравку
 Љиљана Окука Административни радник
Помоћно и техничко особље
 Ранко Пантелић Котлар - домар 
 Бобан Ступар
 Драгица Цвијановић Сервирка
 Милка Врбљанац Спремачице    
 Валерија Вукосав
 Драгана Грујић
 Ана Карачоњи
 Беата Молнар

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV