srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распореди online наставе за основну школу

Распореде наставе за основну школу можете погледати овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар за 2022/2023. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2022/2023. годину можете погледати овде.

Распоред наставника по предметима за школску 2022/2023. годину.

 Име и презиме  Предмет  Одељења
 Снежана Лињачки
 Српски језик  V1, VI1, VII1, VIII1
 Ласло Ковач
 Мађарски језик  V2, VI2, VII2, VIII2
 Марица Војводић  Српски језик као нематерњи  I2, II2, III2, IV2, V2, VI2, VII2, VIII2
 Сања Демењ  Енглески језик
 V1, VI1, VII1, VIII1
 Сабина Балинт Ерт
 I2, II2, III2, IV2, V2, VI2, VII2,VIII2
 Златан Војводић Ликовна култура  V1, VI1, VII1, VIII1
 Јасмина Ћук  Музичка култура  V1, VI1, VII1, VIII1
 Золтан Кендереши  V2, VI2, VII2, VIII2
 Александар Коцкар
 Историја  V1, VI1
Данијел Томић  VII1, VIII1
Золтан Чемере  V2, VIVII2, VIII2
  Ана Марија Нађ   Географија  V1, VI1, VII1, VIII1
 Ивана Видицки Миладинов
 Физика  VI1, VII1, VIII1
 Атила Видач  VI2, VII2,
Чаба Косо VIII2
 Роберт Онозо 
 Математика  V2, VI2, VII2,VIII2

Немања Вајагић

 V1, VI1, VII1VIII1
 Весна Бурсаћ  Биологија  V1, VI1, VII1, VIII1
 Ева Ковач  V2, VI2, VII2, VIII2
 Јолан Мадарас Османбеговић
 Хемија  VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Свјетлана Богосављев
 Техничко и информатичко образовање  V1, VI1, VII1, VIII1
 Анита Буњевачки  V2, VI2, VII2, VIII2
 Немања Т. Стефановић

 Физичко васпитање

Обавезне физичке активности

 V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1,VIII2
 Слободан Дивљаков  Верска настава  V1, VI1, VII1,VIII1
Чипак Чаба  V2, VI2, VII2, VIII2
 Снежана Лињачки  Грађанско васпитање  V1, VI1, VII1, VIII1
 Беата Јухас  Немачки језик  V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Немања Вајагић  Информатика и рачунарство  V1, VI1, VII1,VIII1
 Роберт Онозо
 V2, VI2, VII2, VIII2

  

 

RasporedOnlineCasova

 

  raspored zvona

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV