srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Мала матура - упис у средње школе 2016/2017.

O упису у средње школе, условима и критеријумима за рангирање ученика можете више прочитати овде

Тестови за малу матуру - Завршни испит

Готови online тестови за што лакше припремање за малу матуру. 

Календар такмичења за 2016/2017. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2016/2017. годину можете преузети овде

Распоред наставника по предметима за школску 2016/2017. годину.

 Име и презиме  Предмет  Одељења
 Снежана Лињачки - VI1  Српски језик  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Ласло Ковач - VII2  Мађарски језик  V2, VI2, VII2, VIII2
 Марица Војводић  Српски језик као нематерњи  I2, II2, III2, IV2, V2, VI2, VII2, VIII2
 Јована Митровић  Енглески језик
 I1, II1, III1, IV1, V1, VI1, VI4
 Сабина Балинт Ерт - VI2  I2, II2, III2, IV2, V1, V2, VI1, VI2, VI4, VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Марко Матић  I1, II1, III1, IV1
 Златан Војводић Ликовна култура  V1, V2, VI1, VI2, VI4, VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Драгана Радујко  Музичка култура  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Золтан Кендереши  V2, VI2, VII2, VIII2
 Душанка Ђурасовић - V1  Историја  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Анита Буњевачки  V2, VI2, VII2, VIII2
 Душанка Ђурасовић  Географија  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Ана Марија Нађ - VIII2  V2, VI2, VII2, VIII2
 Ивана Видицки Миладинов  Физика  VI1, VI4, VII1, VIII1
 Атила Видач  VI2, VII2, VIII2
 Роберт Онозо - V2  Математика  V2, VI1, VI2, VI4, VII2, VIII2
 Бранислава Рацков - VI4  V1, VII1, VIII1
 Весна Бурсаћ  Биологија  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Тинде Угри  V2, VI2, VII2, VIII2
 Јолан Мадарас Османбеговић - VII1  Хемија  VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Свјетлана Богосављев - VIII1  Техничко и информатичко образовање  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Анита Буњевачки  V2, VI2, VII2, VIII2
 Немања Т. Стефановић  Физичко васпитање  V1, V2, VI1, VI2, VI4, VII1, VII2, VIII1,VIII2
 Слободан Дивљаков  Верска настава  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 V2, VI2, VII2, VIII2
 Снежана Лињачки  Грађанско васпитање  V1, VI1, VI4, VII1, VIII1
 Беата Јухас  Немачки језик  V1, V2, VI1, VI2, VI4, VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Немања Т. Стефановић  Изабрани спорт - Одбојка  V1, V2, VI1, VI2, VI4, VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Александар Мишковић  Изабрани спорт - Кошарка  V1, V2, VI1, VI2, VI4, VII1, VII2, VIII1, VIII2
 Свјетлана Богосављев  Информатика и рачунарство  V1, VI1, VII1, VIII1
 Анита Буњевачки  V2, VI2, VII2, VIII2
 Бранислава Рацков  VI4

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV